+374 93 90 60 44support@champordfund.com

Ռուբեն Մելիքյան

Գլխավոր / Խորհուրդ / Ռուբեն Մելիքյան

Ruben

  

2008թ. Իրավունքի և դիվանագիտության Ֆլեթչերի դպրոց, ԱՄՆ
Միջազգային հարաբերությունների և իրավունքի ուսուցման ծրագիր
2006թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն
«Վերաքննությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում» թեմայով
2003 — 2006թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոն, ասպիրանտուրա
2001 — 2003 թթ. ԵՊՀ իրավաբանականֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1997 — 2001 թթ. ԵՊՀ իրավաբանականֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան

2006թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային գործունեություն

2016թ. մայիսի 5-ից ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան
2014 — 2016թթ. Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր
2012 — 2013թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2009 — 2012 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2007 — 2009 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավորի խորհրդական, Քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական
2010 թ-ից ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 — 2010 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2004 — 2006 թթ. ԵՊՀ քրեականդատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի
դասախոս